learnex

Bc. Jan Vaščák

*1989 Rokycany, Česká republika

ESL Teacher

V roce 2009 absolvoval roční kurz na Banff & Buchan College ve Skotsku, kde mimo jiné získal certifikát počítačové gramotnosti ECDL. Po návratu do České republiky se rozhodl spojit svou budoucí kariéru s anglickým jazykem. Nastoupil na bakalářské studium na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Získané poznatky začal uplatňovat v praxi již během studia a po jeho absolvování v roce 2013 se věnuje výuce na profesionální úrovni.

V roce 2014 se stal součástí ELLC týmu, kde prošel metodickým i jazykovým školením, seznámil se se Skype výukou a byl pro tento typ výuky také vyškolen. Průběžně se stále vzdělává v oblasti metodiky výuky anglického jazyka.