learnex

Kurzy

Jazykové kurzy vyučované vysoce kvalifikovanými lektory, kteří využívají moderní metody.

Události

Specializované jazykové semináře i literární, tématické a profesní večery.

Tým

Přátelští a dynamičtí lektoři a instruktoři s rozsáhlou praxí vyučování na všech úrovních.

Bc. Jan Hartman

*1989 Plzeň, Česká republika

ESL Teacher

Již od dob svých studií na gymnáziu se věnoval soukromé výuce angličtiny, díky čemuž získal praktické dovednosti, později doplněné teoretickým základem na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Právě tam jej během studia angličtiny a češtiny začal fascinovat jazyk, jeho struktura a veškeré komunikační možnosti.

Své znalosti dále rozšiřoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde se mimo lingvistiky věnoval i světové literatuře, translatologii a naratologii. Navštívil několik jazykovědných konferencí a seminářů hostujících zahraničních profesorů. Od soukromých lekcí se dostal k výuce a jazykové asistenci koordinátorů univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Kromě didaktiky se zabývá gramatikou, stylistikou, literární vědou a především kognitivními přístupy k jazyku.

Mimo výuky lidí všech úrovní a věkových kategorií, jak individuální tak skupinové, se v současné době podílí na překládání, tvorbě, jazykové korektuře a grafických úpravách nejen anglických studijních materiálů pro školní i soukromé vzdělávací programy.

Absolvoval workshopy pro učitele, zaměřené na přípravu studentů k jazykovým zkouškám Pearson Language Test a využití interaktivní tabule a internetu při výuce.

V roce 2015 se stal součástí ELLC týmu, kde prošel metodickým i jazykovým školením, seznámil se se Skype výukou a byl pro tento typ výuky také vyškolen. Průběžně se stále vzdělává v oblasti metodiky výuky anglického jazyka.