learnex

Podmínky studia

KURZOVNÉ A PLATBA KURZOVNÉHO

Kurzovné se platí v plné výši při registraci.

Přijímáme platby v hotovosti, bankovním převodem nebo fakturou.

Učebnice a poplatky za jazykové zkoušky nejsou v ceně kurzu zahrnuty (není-li stanoveno jinak).

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registraci do kurzu je možné zrušit na základě žádosti doručené ještě před začátkem kurzu. Kurzovné snížené o administrativní poplatek 200 Kč obdržíte zpět (pouze bankovním převodem), nebo Vám ponecháme kredit v plné výši, který můžete využít pro jiný kurz u nás.

V případě individuální výuky či výuky ve dvojicích se předem ohlášená absence (tj. alespoň 24 hodin předem) či zrušení výuky ze strany lektora řeší náhradním termínem, který vyhovuje oběma stranám. V případě neohlášené či včas neohlášené absence se účtuje storno poplatek ve výši poloviny zameškané vyučovací jednotky.

V případě Skype výuky je možné hodinu zrušit minimálně 24 hodin předem. V případě zrušení lekce méně než 24 hodin předem bude naúčtována lekce v plné výši. V opačném případě se zrušení hodiny řeší náhradním termínem. Rušení lekcí se nesmí stát pravidlem. V případě, že hodina nebude moci začít z důvodu technických komplikací, nebude Vám účtována a bude nahrazena. Pokud dojde k technickým komplikacím během výuky, máte nárok na náhradu výukového času při příštím setkání.

ZMĚNY V PROGRAMU KURZŮ

V případě, že nedojde k obsazení některého z kurzů/událostí dostatečným počtem posluchačů, vyhrazuje si ELLC právo tento kurz/událost zrušit.