learnex

Jazyky
  • Anglický jazyk
  • Český jazyk pro cizince
  • Francouzský jazyk
  • Maďarský jazyk
  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
  • Španělský jazyk

 

 

Spolupracujeme s Oxford University Press a pro výuku anglického jazyka využíváme především jejich publikace a materiály.

 


 

Aoccdrnig to a rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by itslef but the wrod as a wlohe.

V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabidgre Uinervtisy vlšyo njaveo, že nžeáelzí na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blya pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. A ty to přoád bez porlbméů peřčetš. Je to potro, že ldiský mezok nteče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Nneí to zjíamvaé?