learnex

Mgr. Veronika Rybová

*1982 Strakonice, Česká republika

Managing Director

Během studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni absolvovala dva semestry na Volgogradské státní pedagogické univerzitě (Rusko), kde se věnovala studiu ruštiny jako cizího jazyka a také své diplomové práci zaměřenou na morfologii a porovnání specifických sloves v ruském a českém jazyce z didaktického pohledu.

Po absolvování magisterského studia „Učitelství anglického a ruského jazyka“ se začala ještě intenzivněji věnovat didaktice cizích jazyků a díky nemalým zkušenostem s výukou z předešlých let se začala zaměřovat na specifická témata a metody výuky. V současné době se věnuje přípravě disertační práce právě v oblasti metodiky.

V letech 2008 – 2009 byla představitelkou British Council v Plzni, kde pracovala jako English Exams Representative. V roce 2010 pracovala jako dobrovolník a později také jako lektorka a přednášející v American Corner Debrecen (Maďarsko), kde se věnovala především pořádání literárních večerů a workshopů o americké kultuře, historii a literatuře. Zde měla navíc příležitost představit i vlastní tvorbu. Zároveň v té době nabyla bohaté zkušenosti v oblasti informačních technologií a obchodu při projektu pro Cisco Systems.

Je držitelkou několika mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů. Je zkušenou lektorkou a překladatelkou anglického a ruského jazyka a zabývá se výukou češtiny jako cizího jazyka. Je členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a Oxford Teachers‘ Club.

Výuce jazyků se věnuje již od roku 2001 a nyní také spolupracuje jako s CERMATem jako "rater", tj. posuzovatel otevřených úloh didaktických testů, u nové maturity z anglického jazyka.

Pravidelně se školí u předních autorů mezinárodně uznávaných učebnic a knih v oblasti didaktiky anglického jazyka. Věnuje se samostudiu na Open University.

Její oblasti seminářů:

 • Anglická a americká literatura
 • "Czenglish"
 • Fonetika a fonologie
 • Emailová komunikace
 • Kreativní psaní v anglickém jazyce
 • Multikulturní komunikace
 • Obchodní jazyk
 • Angličtina pro personalisty
 • Angličtina pro zdravotní sestry
 • Rozdíly v britské a americké angličtině
 • Umění prezentace
 • Výuka cizího jazyka skrze poezii
 • Metodika výuky cizích jazyků